Avís legal

Els drets de propietat intel·lectual de la web www.setradis.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts són titularitat de Setradis SL, a partir d’ara Setradis, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Per tant, queda prohibida la reproducció en qualsevol classe de mitjans, la transmissió a tercers o el plagi de tot o part del contingut.

Setradis es compromet a tractar totes les dades dels usuaris registrats amb la màxima confidencialitat.

Respecte a les ressenyes de serveis de tercers que poguessin aparèixer a la Web, Setradis reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web, l’existència de drets sobre aquestes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Setradis es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Setradis no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet.

Setradis reserva alguns dels serveis oferts a través del web als usuaris registrats mitjançant l’emplenament del formulari de registre d’usuaris.

Setradis tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. No obstant això, Setradis està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o fer servir la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials, incloent-hi el text, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització escrita de Setradis.

Tot aquell usuari o tercer que vulgui incloure dins de la seva pàgina web qualsevol mena de link o hiperenllaç que connecti o traslladi a la pàgina web de Setradis amb les pàgines que el componen, ho haurà de notificar prèviament a Setradis

A la pàgina web es poden trobar dispositius tècnics d’enllaç que permeten als usuaris accedir a pàgines web pertanyents o gestionats per tercers.

Setradis no fa propis els continguts de les pàgines web a què s’accedeixi mitjançant aquests dispositius d’enllaç, ni tan sols en què constin els esmentats “frames” o “marcs”, i, per tant, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de Setradis.

La web de Setradis utilitza contingut gràfic propietat de: Drazen Zigic, Freepik, Rawpixel-com.