TRANSPORTE

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats de tots els nostres clients, oferim un servei integral abastant les següents tipologies de transport:

URGENT

Oferim un servei de lliurament urgent 24H a tota Espanya, Portugal i Andorra: amb les següents modalitats de lliurament : 8:30 | 10:00 | 12:00 | 19:00

CONVENCIONAL

Oferim un servei convencional amb lliuraments en
24-72 hores, depenent de la zona de destí.

PRENDA COLGADA

Oferim un servei de prenda colgada, amb sortides diàries a tota la província de Madrid i Barcelona. Per a la resta de províncies, consultar amb nosaltres.

INTERNACIONAL

Oferim servei a qualsevol destí internacional, ja sigui urgent (aeri) o convencional (terrestre i marítim).

CÀRREGA COMPLETA I AGRUPATGE

Oferim serveis de càrregues completes i agrupatges a qualsevol destí, segons petició dels nostres clients.

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats de tots els nostres clients, oferim un servei integral abastant les següents tipologies de transport:

Modalitats de lliurament

Oferim un servei de lliurament urgent 24H a tota Espanya, Portugal i Andorra: amb les següents modalitats de lliurament:8.30 | 10.00 | 12.00 | 19.00

Oferim un servei convencional amb lliuraments en 24-72 hores, depenent de la zona de destí.

Oferim un servei de prenda colgada, amb sortides diàries a tota la província de Barcelona i Mataró. Per a la resta de províncies, consultar amb nosaltres.

Oferim servei a qualsevol destí internacional, ja sigui urgent (aeri) o convencional (terrestre i marítim).

Oferim serveis de càrregues completes i agrupatges a qualsevol destí, segons petició dels nostres clients.

Oferim serveis personalitzats a mesura dels clients.