logoSetradisQ1

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats de tots els nostres clients, oferim un servei integral abastant les següents tipologies de transport:

Disposem de més de 1.500 m² d’emmagatzematge, amb capacitat d’ubicació per a 2.500 pallets, 3 molls per a les càrregues i descàrregues de mercaderia i tots els mitjans mecànics necessaris per a la correcta recepció, ubicació i manipulació de les mercaderies dels nostres clients.

RECEPCIÓ MERCADERIES

El nostre sistema de recepció permet fer un control unitari dels productes que entren en el nostre magatzem i situar-los en el seu lloc més idoni segons tipus de mercaderia i client.

GESTIÓ‏ I CONTROL D'ESTOCS

Oferim al client informació actualitzada al minut de la situació dels seus estocs en relació a les entrades, sortides o altres moviments dels seus productes des del nostre magatzem.

MAGATZEMATGE

Els nostres clients paguen solament per l'espai real que necessitin a cada moment, d'aquesta manera poden reduir els seus costos fixos i convertir-los en variables depenent de les seves necessitats de cada moment.

PICKING

Realitzem tot tipus de manipulacions. Preparació de comandes, preparació de kits especials, màrqueting promocional, etc.

EMBALATGE I ETIQUETATGE

Per a garantir que la mercaderia arribi a la seva destinació en òptimes condicions. és necessari una especial cura, així com un correcte embalatge i etiquetatge.

CROSS-DOCKING

Oferim a més el nostre centre com HUB, per a aquelles empreses que desitgin fer el trencament de càrregues per a la seva posterior distribució.

RECEPCIÓ MERCADERIES

El nostre sistema de recepció permet fer un control unitari dels productes que entren en el nostre magatzem i situar-los en el seu lloc més idoni segons tipus de mercaderia i client.

GESTIÓ‏ I CONTROL D'ESTOCS

Oferim al client informació actualitzada al minut de la situació dels seus estocs en relació a les entrades, sortides o altres moviments dels seus productes des del nostre magatzem.

MAGATZEMATGE

Els nostres clients paguen solament per l’espai real que necessitin a cada moment, d’aquesta manera poden reduir els seus costos fixos i convertir-los en variables depenent de les seves necessitats de cada moment.

PICKING

Realitzem tot tipus de manipulacions. Preparació de comandes, preparació de Kits especials, màrqueting promocional, etc.

EMBALATGE I ETIQUETATGE

Per a garantir que la mercaderia arribi a la seva destinació en òptimes condicions. és necessari una especial cura, així com un correcte embalatge i etiquetatge.

CROSS-DOCKING

Oferim a més el nostre centre com HUB, per a aquelles empreses que desitgin fer el trencament de càrregues per a la seva posterior distribució.